Globalna wioska wymusza zmianę orientacji:

- z zaściankowej na uniwersalistyczną,
- z ksenofobicznej na pankulturową,
- z egoistycznej na altruistyczną,
- z redukcjonistycznej na synergistyczną,
- z wojennej na pokojową,
- z konkurencyjnej na kooperacyjną.

Radość jest naturalnym stanem, który wyraża samorealizację człowieka, jego harmonijne dostrojenie się do kierunku aktualnej przemiany. Radość jest odczuciem, jakie się rodzi, gdy dla jakiejś innej części nas czujemy się potrzebni i ważni.

Jeśli nie jesteś radosna, oznacza to, że nie umiesz dostroić się do kierunku aktualnej przemiany, że nie umiesz aktualnie dawać. Jesteś wtedy w lęku oddzielenia od całości, w kontrakcji, a nie w akcji, a Twoja pozytywna ekspresja jest stłumiona. Twoje jang, pierwiastek twórczej autoekspresji, jest zdominowane przez jin, biorczość. Jesteś napięta, zatrzymana w prawdziwym wyrazie. Z takiej blokady rodzi się agresja.

Człowiek, podobnie jak każda istota, ma jednak nie tylko prawo, ale i moralny obowiązek, rozwijać się duchowo, dążyć do autoekspresji - to jego misja człowiecza. Podążanie tym odwiecznym śladem dawania innym najlepszej cząstki siebie przynosi radość.

Obecnie największymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością są:

- pokonanie w dawaniu religijnych uprzedzeń,
- zatrzymanie bezmyślnej eksploatacji planety przez niezwykle wydajny przemysł,
- sprawiedliwy podział wspólnego bogactwa ludzkości - tak materialnego, jak i duchowego.

Święto Radości jest próbą zwrócenia uwagi na te sprawy poprzez:

- subiektywne spojrzenie na Filozofię.
- alternatywne modele Ekonomii,
- Sztukę i zawarte w niej przekazy uniwersalistyczne,
- Ekologię i jej rosnące wyzwania,

Te cztery aspekty naszych umysłów odpowiadają czterem żywiołom i czterem kierunkom świata. Symbolicznie wyraża je mandala z naszej czołówki.

Zapraszamy do środka oraz do nadsyłania propozycji publikacji wspierających Święto Radości - święto ustawicznej ekspresji naszej prawdziwej natury.