Zmiana paradygmatu w nauce polega na uznaniu tymczasowości i nieobiektywności jej aktualnych twierdzeń. Ukryte założenia leżą u podstaw wszystkich dziedzin nauki, z matematyką włącznie.

Jesteśmy zdania, że działalności naukowej nie można odrywać od zasad etycznych wyznawanych przez naukowców, ani od użyteczności społecznej prezentowanych teorii oraz wynalazków.

Badania nie kierujące się spodziewanym dobrem społecznym należy uznać za sprzeczne z etyką naukową. Także wąska specjalizacja uczonych, nie uwzględniająca szerszego, globalnego kontekstu ich prac - ekologicznego bądź społecznego - jest naruszaniem postulatu rzetelności pracy naukowej.

Na naszych stronach poświęconych nauce analizujemy przykłady dewiacji nauki finansowanej i stymulowanej przez siły polityczne kierujące się zasadą walki i przemocy.


Krzysztof Lewandowski - Jak duży jest twój bóg?
Krzysztof Lewandowski - Szamanizm bez szamana
Krzysztof Lewandowski - Jedność jedynego boga
NeoCyber - Listonosz
Krzysztof Lewandowski - Gdzie jest klasa?
Krzysztof Lewandowski - Buddyzm polski
Krzysztof Lewandowski - Głos szamana
Krzysztof Lewandowski - Od umysłu do Umysłu - świąteczna medytacja
Cyber - Unifilaryzm
Lesław Michnowski - Kryzys globalny – konsekwencje, przezwyciężanie
Marek Chlebuś - Pięciopodział władz