CyberBudda
do

wielki duch
nasz dech
minerału ¶piew...
struga ¶wiadkowania
błyskaj±ca
jak gwiazda
w gładkim lustrze wody...
znika i jest
patrzy i mruga
¶ni i ¶pi...
ogień j± grzeje
ziemia uspokaja
woda koi
powietrze unosi...

pustka dopełnia